KİST HİDATİK NEDİR? TEDAVİSİ

Karaciğer, akci­ğer, beyin ve diğer organlarda kist oluşumu­na sebep olan bir hastalıktır.

Köpek, kurt, çakal, tilki benzeri hayvan­ların ince bağırsaklarında yaşayan ve çok ufak bir yassı solutan olan echinococcus granulosusun yumurtalarını sindirim yolundan alan insanın çeşitli organ ve dokularda bu parazitin kurtçuk şekli (echinococcus hydotidosus) yerleşerek kist hidatik dediğimiz hastalık tablosunu yapar.

Genellikle infekte bir köpeğe bulaşmış su­yun içilmesi veya yiyeceğin yenmesi sonu­cu, solucanın yumurta dolu segmenti ara konağa geçer. Ara konak insan yahut ko­yundur. Ara konakta embryo halindeki so­lucanlar ince bağırsağın duvarını delerek portal dolaşım (kapı toplardamarı) yoluyla karaciğere gelir. Zaten kist hidatiğin en sık görüldüğü yer karaciğerdir, 1/10 vakada ise kist akciğerde yerleşir. Akciğere gelen emb­riyolar buradan sistemlk dolaşıma katılarak diğer organlara ve özellikle beyne taşınır. Bu organlara gelen solucan kist haline geçer. Kist içinde berrak bir sıvıyla birlikte (kaya su­yu) yavru hücreler vardır. Bu yavru hücre­ler başka organlara taşmırsa yeni kistler ya­pabilme yeteneğine sahiptir.

Solucanın hayat evrimi, köpek veya kö­pek türü hayvanlann (çakal, kurt vs.) enfekte dışkıyı yemesiyle tamamlanır.

Belirtileri: Kistin işgal ettiği yere bağlı olarak bir tümör gibi hastalık be­lirtilerine sebep olur.’ Ağrı sık rastlanan bir şi­kayettir. Söz gelimi karaciğer hidatik kistin­de sanlık, basınçtan ileri gelen nekroz, akci­ğerde yerleşimde ise öksürük, nefes darlığı, kan’tükÜTülmesi, çarpıntı şikAyetleri vardır.

İedavi’Sörn^ye11 hastalar nadiren iyileşir­leri ‘Baze*kist içine bakteriler girmesi sonu cu apse teşekkül eder. Kistin yırtılması so­nucu, kist sıvısının yayılması sonucu anafllaktik şok ortaya çıkabilir, aynı zamanda da yavru kistler çevre dokulara yollanmış olur. Kist bezinde veya göz boşluğunda yahut kalpte yerleşecek olursa hayati merkezleri tahrip ederek ölüme yol açabilir.

Tedavi: Kist hidatiğin tedavisi cer­rahidir. Kistin çıkarılması veya boşaltılması esnasında kist sıvısının bulaşmasından kaçın­mak gerekir.

Hastalıktan korunmak için sağlık şartla­rına uyulmalıdır. Hastalığın varlığının bilin­diği koyun yetiştirme bölgelerinde köpek­lerden uzak durulmalı ve köpeklerin koyun pisliği yemeleri önlenmelidir.

Kesimlerin mezbahalarda yapılmasını sağ­lamak gerekir.

Bu bilgiler işinize yarayabilir?

  • KABIZLIK NEDİR NEDENLERİKABIZLIK NEDİR NEDENLERİ KABIZLIK: Seyrek dışkılama ve­ya hiç dışkılayamama halidir. Sebebi: Mutlak kabızlık, bağırsak tı­kanmasının sonucu olabilir. Dietteki […]
  • histamin nedirhistamin nedir İnsanda, hayvanlann çoğunda ve bazı bitkilerde bulunan önemli bir maddedir. Tam olarak anlaşılamamış çe­şitli farmakolojik etkileri yanı […]
  • İÇ SALGI BEZLERİ (En­dokrin guddeler):İÇ SALGI BEZLERİ (En­dokrin guddeler):  Kanalsız olup,salgılannı doğrudan itan dolaşımına akıtan bezlerdir. Salgılarını, kanallar aracılığıyla do­laşıma sevk eden bezlere ise, […]
Eğlence