İNSÜLİN:

Pankreasta iki cins hüc­re bulunur. Birinci tip hücreler, pankreas kanalınca, duodenuma iletilen bir sindirim fer­mentini yapar; ikinci tip ise, ayn ayn hücre gruplarını teşkil eden (bu hücre gruplan, Lamgerbans adacıkları adını alır) ve insülinle glukagon hormonlarını salgılayan hücreler­dir. İnsülinin varlığı 1909’da iddia edilmiş, fa­kat izolevedilmesi, ancak 1922 yılında, Macleod, Banting ve Best’in Toronto’daki çalış­maları sonucu olmuştur. Bu basan, Nobel ödülünü almıştır, çünkü İnsülinin bulunma­sı, diabetes mellitus’un tedavi edilebil­mesi demektir.

İnsülinin etkisi: Genel bir de­yimle, insülin, vücudun çekeri kullanmasını sağlar. Kan şekeri düzeyi yükselince, insü­lin, dolaşıma sevk edilir. İnsülinin etkisi iki yönlüdür; 1. Şekerin, kandan dokulara geçi§ hızını arttırır. 2. Karaciğerin, kana şeker verme hızını azaltır. Aynca, glikozu türeten glikojenin kasta depolanma hızını ve glikoızun dokularda kullanılmasını arttırır, kaslar­da protein yapımını uyarır, yağ imalini kam­çılar ve yağın yakılmasını önler.

 

Bu bilgiler işinize yarayabilir?

  • grip influenza A nedir? testi nasıl yapılır?grip influenza A nedir? testi nasıl yapılır? Bir üst solumum yolları enfeksiyonudur. Sebebi: Miksovirüslerden olan, influenza A, B ya da C enfeksiyonudur. Belirtileri: Ani […]
  • Yeterli ve Dengeli BeslenmeYeterli ve Dengeli Beslenme beslenme yaşamın her döneminde sağlığın temelini oluşturur. Bes­lenme; büyüme, gelişme, sağlıklı ve verimli olarak uzun süre yaşa­mak için […]
  • Ana BesinlerAna Besinler Aşağıda ana besin gruplarını oluşturan protein, karbonhidrat ve yağları ve yine aynı derecede önem taşıyan lifleri, vitaminleri ve […]

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eğlence