İLTİHAP REAKSİYONU NEDİR?

Vücudun, 1. Bakteri, virüs, mantar, protozoon ve solucanlar; 2. Mekanik ve fizik et­kenler (sıcak, soğuk, radiasyon vb.); 3. Ba­ğışıklık reaksiyonu (antikorların, antijenlere karşı reaksiyonu; bkz. Alerji); 4. Kanser ta­rafından yaratılan tahribata karşı bir korun­ma reaksiyonudur, Bu reaksiyon, akut ve­ya kronik olabilir ve şu şekillerde sonuçla­nabilir:


a) Rezolüsyon; Tamamen normale dönüş;

b)  Fibrosis: Bağdokusu oluşumu;

c)  Süpürasyon: Cerahatlenme;

ç) Ülserasyon: \ara haline dönüşme;

d)  Kangren: Doku ölümü

M.S.I. yüzyılda, ünlü Romalı hekim Celsus, İltihabın özelliklerini şöyle sıralamıştır: rubor (kızarma), calor (ısı), tümör (şişkinlik), dolor (ağn). Bu temel kavrama, II. yüzyıl­da, Galen tarafından, function laesa (fonk­siyon bozulması) eklenmiştir: Akut yerel il­tihap, tahribat alanında kan damarlarının ge­nişlemesi ve böylece fazla kanln gelmesiyle bölgenin kızanp ısınması seklinde başlarZamanİa, iltihaplı alanın merkezinde kan do­laşımı yavaşlar ve akyuvarlar, damarlardan tahribe uğramı; dokuya doğru hareket eder, kan sıvısı da çevre dokuya sızıp, şişkinlik meydana getirir, Akyuvarlann birkaç görevi vardır: Yıkımda etken organizmayı öldürüp, ortadan yok ederler, ölü dokuyu ortadan kaldırır ve tamir olayına yardımcı olurlar. Kan damarı duvarından, sıvıyla (serumla birlik­te), antikor ve fibrin de sızıp, enfeksiyonu sı­nırlandırır. Enfekte bölgenin çevresinde, ka­lın bir hücre engeli oluşur, fakat yine de ba­zı bakteriler bu bakterileri aşabilir. Bu takdirde, kaçan bakteriler, lenf damarlanna girer ve el yahut ayağın kötü bir enfeksiyonunda, kol veya bacak boyunca, diz veya dirsekteki lenf bezlerine uzanan kırmızı çizgiler (lenfanjit) görülür. Aynı olay, koltuk altı veya Vast ga da ulaşabilir ve bu bölgelerin lenf bezleri ağrılı olarak şişer ve bizzat iltihaplanır. En kö­tü vakalarda, iltihap reaksiyonu başarısızdır ve bakteriyle enfekte madde kan dolaşımı­na karışıp, baktericmi ya da septisemiye yol açar.

Bu bilgiler işinize yarayabilir?

  • KABIZLIK NEDİR NEDENLERİKABIZLIK NEDİR NEDENLERİ KABIZLIK: Seyrek dışkılama ve­ya hiç dışkılayamama halidir. Sebebi: Mutlak kabızlık, bağırsak tı­kanmasının sonucu olabilir. Dietteki […]
  • kıymalı sigara böreği hazır yufkadankıymalı sigara böreği hazır yufkadan İlk olarak bütün yufkaları üst üste koyun. Tam orta kısmından 2 ye kesin tekrar üst üste koyun. Yufkaları 2 enine keserek 4 parçaya bölün. […]
  • hipovolemik şok belirtilerihipovolemik şok belirtileri Kanama dışında, vücut sıvılarının kaybı ile olu­şabilir.: a) Isı veya kimyasal maddelerle olan ya­nıklarda yüzeyden sıvı kaybı. b) […]
Eğlence