İÇ SALGI BEZLERİ (En­dokrin guddeler):

 Kanalsız olup,salgılannı doğrudan itan dolaşımına akıtan bezlerdir. Salgılarını, kanallar aracılığıyla do­laşıma sevk eden bezlere ise, ekzokrin bez­ler adı verilir. İç salgı bezlerinin salgıları hor­mon adını alır ve büyüme, cinsi gelişme ve çalışma, metabolizma, entelektüel ve hissi gelişimin kon trol un d a başlıca rolü oynar. Hormonlar arası denge, hayat için gerekli­dir. Başlıca iç salgı bezleri; hipofiz (Ön ve ar­ka kısımları), tiroid, paratiroid, böbreküstü (adrenal, korteks ve medulla kısımları), böb­rekler, testis överler (yumurtalıklar), plasenta (son), pankreas, mide, duodenum, incebağırsaktır. (Bu organların bazılarının, hormon salgılamak dışında, diğer önemli fonksiyon­ları vardır). Boyundaki timus bezi, son yılla­ra kadar görevi tanınmayan bir organdı. Yeni çalışmaların ışığında, bunun lenfosit yapımıy­la ilgili olduğu ve lenfosit oluşmasını kont­rol eden bir hormonu salgıladığı ortaya çık­mıştır. Beyindeki pineal bez, “üçüncü göz” adını almıştır, Descartes, bunun, ruhun bu­lunduğu organ olduğunu sanmıştır; Günü­müzde, hiç değilse sıçanlarda, meiatonin adı verilen bir hormon salgılayarak, cinsi geli­şimi kontrol ettiği iddia edilmektedir. Çeşitli bezlerin, daha ayrıntılı anlatımı için, başlık­ları altına bakınız.

Bu bilgiler işinize yarayabilir?

  • Yeterli ve Dengeli BeslenmeYeterli ve Dengeli Beslenme beslenme yaşamın her döneminde sağlığın temelini oluşturur. Bes­lenme; büyüme, gelişme, sağlıklı ve verimli olarak uzun süre yaşa­mak için […]
  • hipofiz bezi nedirhipofiz bezi nedir : (Pitüiter bez). Beyin ta­banında, burun arkasının üst kısmında, be­zelye tanesi büyüklüğünde bir bezdir. "Pitüiter" adı, Latince, […]
  • KAFEİN NEDİR ZARARLARI NELERDİRKAFEİN NEDİR ZARARLARI NELERDİR Çay ve kahvede bulunan bir alkaloiddir. Kakaoda da, buna benzer bir alkaloid olan, teobromin vardır. Kafein, mer­kez sinir sistemini […]
Eğlence