histamin nedir

İnsanda, hayvanlann çoğunda ve bazı bitkilerde bulunan önemli bir maddedir. Tam olarak anlaşılamamış çe­şitli farmakolojik etkileri yanı sıra, en iyi ta­nınan tesiri, allerji ve benzer durumlarla il­gilidir. Bu yüzyılın başında, kobay ve tavşan­lara histamin enjekte edildiğinde, anafilaktik şoku andırır bir durumun yaratıldığı dik­kati çekmiş ve sonraları, deriye histamin en­jekte edilmesi sonucu, derinin keskince bir uçla çizilmesine benzer bir etkinin (kızarık bir alanla çevrilmiş kırmızı çizginin, sonraları şiş­mesi: Lewis’in üçlü cevabı) ortaya çıktığı gö­rülmüştür. Bundan başka, yüksek doz his­tamin enjeksiyonu, şiddetli doku tahribini andırırcasına, cerrahi şokla sonuçlanmakta­dır. Bundan ötürü, dokularda bulunduğu bi­linen histaminin, doku tahribi sonucu orta­ya çıktığı tahmin edilmiştir. Sonraları yapı­lan araştırmalara göre, hücre tahribatı, özel­likle akciğerler ve deride, histamin yapımını artırmakta ve herhangi bir antikorantijen re­aksiyonu sonucu olan hücre yıkılmasında, histamin granülleri ortaya çıkmaktadır. Bu­na göre, histamin etkisine karşıt olan mad­delerin, allerjik reaksiyon ve anafitaktik şok belirtilerini ortadan kaldırması gerektiği dü­şünülmüştür. Çok süratli etki gösteren ad­renalin ve antihistaminler adını alan çok sa­yıda ilAçlar (ki, bunların deriye aşın uygulan­ması da deride allerjik reaksiyona yol aça­bilir) bu türdendir. Antihistaminler, reaksiyonlan tedavi etmekten fazla, önlemektedir. Bu allerjik reaksiyon belirdiği zaman, en uy­gun tedavi önce adrenalin yahut hidrokortizon enjekte etmek, sonra da muntazam olarak chlorpheniramine (klorfeniramin: Piriton yahut ChlorTrimeton) veya promethazine (prometazin: Phenergan) uygulamak­tır. Bazı hastalıklar ve özellikle astmada, an­tihistaminler, beklenen etkiyi yaratmamak­tadır. Bunun sebebi, allerjik reaksiyonda rol oynayan tek maddenin, histamin olmama­sıdır diye düşünülmektedir.

Antihistaminli ilAçların, histamin etkileri­ni nötralize etmeleri dışında da tesirleri sa­yılabilir: Uyku hali verdiklerinden, sedatif (müsekkin) olarak kullanılırlar, hareket hastalığını önler ve iç kulaktaki denge organı­nın hastalığı sonucu ortaya çıkan baş dön­mesini (Meniere.hastalığı) ortadan kaldırır­lar. Antihistamin alanlar dikkat gerektiren bir İş yapıyorlarsa; (araba kullanmak ya da ma­kine işletmek gibi) bunların uyku verici etki­lerini hatırda tutmaları gerekir.

Bu bilgiler işinize yarayabilir?

  • saten çarşaflar ve modellerisaten çarşaflar ve modelleri Bu konumuz çoğunlukla bayanlarımızın ilgi alanı olan saten yatak örtülerinin yanı sıra şimdilerde saten çarşaf modelleri sizler için […]
  • IŞIK TEDAVİSİ HAKKINDAIŞIK TEDAVİSİ HAKKINDA Evde tıbbi te­davi amacıyla kullanılabilecek lambalar, ge­nellikle hem ultraviole {morötesi), hem de infraruj (kızılaltı) ısınları […]
  • KİST HİDATİK NEDİR? TEDAVİSİKİST HİDATİK NEDİR? TEDAVİSİ Karaciğer, akci­ğer, beyin ve diğer organlarda kist oluşumu­na sebep olan bir hastalıktır. Köpek, kurt, çakal, tilki benzeri […]

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eğlence