hipofiz bezi nedir

: (Pitüiter bez). Beyin ta­banında, burun arkasının üst kısmında, be­zelye tanesi büyüklüğünde bir bezdir. “Pitüiter” adı, Latince, ‘sümük’ anlamına ge­len “pitufta” dan alınmıştır, çünkü geçmiş­te, bu bezin beyinden burna sümük salgıla­dığı sanılmaktaydı. Gerçekte, bu bez, vücu­dun çok uzak bölgelerini etkileyen çeşitli hor­mon salgılamaktadır. Bu önemli görevinden ötürü, anatomik konumu, bezi çok iyi koru­yacak şekildedir. Pitüiter çukur, yahut Tarh eyerine benzediğinden ötürü “sella Tbrcİca” adlı, kemikten bir boşluk içinde yerleşmiştir. Bez, dört bölgeye ayrılır ve be­yin tabanında hipotatamus’a bir sapla bağlı­dır. Hipofizin dört kısmı şunlardır: 1. Pars anterior (ön kısım), 2. Pars intermedia (orta kı­sım), 3. Pars posterior (arka kısım), 4. Pars tuberalis (tüberal kısım).

Bu bilgiler işinize yarayabilir?

  • İÇ SALGI BEZLERİ (En­dokrin guddeler):İÇ SALGI BEZLERİ (En­dokrin guddeler):  Kanalsız olup,salgılannı doğrudan itan dolaşımına akıtan bezlerdir. Salgılarını, kanallar aracılığıyla do­laşıma sevk eden bezlere ise, […]
  • Ana BesinlerAna Besinler Aşağıda ana besin gruplarını oluşturan protein, karbonhidrat ve yağları ve yine aynı derecede önem taşıyan lifleri, vitaminleri ve […]
  • histeri ne demektir?histeri ne demektir? : Kelime Yunanca rahim anlamına gelen hysteron sözcüğünden alın­mıştır. Hipokrat, histerideki çeşitli belirtileri tatmin edilmemiş rahimin […]
Eğlence